Naujo vartotojo registracija
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

PPS taisyklės

Tvirtinu, kad man yra žinoma, kad Asmens duomenys tvarkomi paramos organizavimo tikslu BDAR 6 str. 1 dalies b) punkto (sutarties sudarymas) teisiniu pagrindu. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys saugomi 10 metų nuo jų gavimo Asociacijoje LATGA dienos. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Duomenų subjektų teises ir kitą asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančią informaciją rasite čia.