Naujo vartotojo registracija
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

PPS taisyklės

Patvirtinu, kad man yra žinoma, kad Asmens duomenys tvarkomi paramos organizavimo tikslu BDAR 6 str. 1 dalies b) punkto (sutarties sudarymas) bei f) punkto (teisėto intereso atrinkti tinkamą projektą) teisiniu pagrindu. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo metu bei 10 metų po to. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Duomenų subjektų teisės ir kita asmens duomenų tvarkymą reglamentuojanti informacija pateikiama Asociacijos LATGA interneto svetainėje adresu https://www.latga.lt.